customheader

Циклова комісія обліково-економічних дисциплін

Циклова комісія обліково-економічних дисциплін

ГОЛОВА КОМІСІЇ —

Кісіль Вікторія Володимирівна

В цикловій комісії обліково-економічних дисциплін викладаються такі дисципліни: «Бухгалтерський облік», «Фінансовий облік», «Фінанси», «Економіка підприємства», «Інформаційні системи і технології в обліку», «Контроль і ревізія», «Податкова система», «Маркетинг», «Економічний аналіз», «Аудит», «Облік і звітність у бюджетних установах» та ін.

Проводяться навчальні практики з дисциплін: «Фінансовий облік» та «Інформаційні системи і технології в обліку в умовах навчальної бухгалтерії. Її завдання – на прикладі умовного підприємства закріпити навички бухгалтерської роботи – від складання найпростіших бухгалтерських документів до складання фінансової бухгалтерської звітності.

Виробнича практика з дисципліни «Фінансовий облік» проводиться на підприємствах та в організаціях України.  Її мета – закріплення набутих навичок в умовах діючого підприємства на робочому місці бухгалтера.

Головна мета роботи циклової комісії обліково-економічних дисциплін полягає у формуванні професійної компетентності, підвищенні рівня знань студентів, у поліпшенні якості підготовки молодших спеціалістів. Викладачі комісії приділяють особливу увагу науково-дослідній роботі, використовують різні форми і методи навчання та виховання. У складі циклової комісії обліково-економічних дисциплін працюють висококваліфіковані спеціалісти з високим рівнем професійної та педагогічної підготовки:

Авраменко Олександр Іванович, директор коледжу, викладач,  спеціаліст вищої категорії

 

 

 

999999Кісіль Вікторія Володимирівна, голова циклової комісії, викладач, спеціаліст першої категорії

Безбородько Марина Миколаївна, методист коледжу, викладач, спеціаліст вищої категорії

Сабліна Ірина Миколаївна, заступник директора з навчально-виробничої роботи, викладач

 

 

шевцова А.А.Шевцова Алла Анатоліївна — заступник директора з виховної роботи, викладач.

 

Капацина Анна Олександрівна, викладач, спеціаліст першої категорії

Арефа Інна Вікторівна, викладач, спеціаліст першої категорії

Ігнатченко Людмила Миколаївна, викладач, спеціаліст вищої категорії

 

 

 

У цикловій комісії обліково-економічних дисциплін працює низка гуртків. На думку викладачів комісії, предметні гуртки — одна з основних форм позакласної роботи, важливий засіб розвитку у студентів творчих здібностей, формування в них навичок самостійної й дослідницької роботи. Участь у засіданнях гуртків допомагає студентам коледжу забезпечити повноцінне засвоєння передбаченого програмою навчального матеріалу, дає можливість одержання додаткової наукової інформації, сприяє самоосвіті та розвитку умінь і професійних здібностей. В цикловій комісії обліково-економічних дисциплін діють предметні гуртки:

— «Я – бухгалтер»  під керівництвом Арефи Інни Вікторівни;

— «Фахівець» під керівництвом Безбородько Марини Миколаївни;

В цикловій комісії обліково-економічних дисциплін постійно проводяться студентські конференції, фахові конкурси та олімпіади. Такі заходи організовуються з метою розширення й поглиблення знань та практичних навиків студентів з дисциплін обліково-економічного циклу, розвитку в них інтересу до відповідних галузей науки та обраної спеціальності.

комиссия учетно-экон дисциплин_2013 (1) (5)

009