customheader

Циклова комісія «Харчові технології»

Циклова комісія «Харчові технології»

zberig i pererobka zerna

ГОЛОВА КОМІСІЇ —

Пархоменко Юлія Миколаївна

До складу циклової комісії входять 8 викладачів: 4 викладача вищої категорії,  2 викладач першої категорії, 1 викладач другої категорії, 1 спеціаліст.

Робота викладачів циклової комісії спрямована на підготовку висококваліфікованих фахівців, діяльність яких в майбутньому пов’язана з технологіями зберігання зерна на елеваторах і складах,  переробкою зерна в борошно та крупу на зернопереробних підприємствах, виробництвом кормів на комбікормових заводах.

Головним завданням при підготовці студентів є підготовка грамотного фахівця, виховання у них високої відповідальності, творчо-пошукового ставлення до обраної професії.

Викладачі циклової комісії викладають наступні дисципліни:

 • Вступ до фаху

 • Технологія галузі

 • Процеси і апарати

 • Товарознавство зерна та продуктів його переробки

 • Основи стандартизації

 • Біохімія зерна

 • Мікробіологія

 • Сучасні технології виробництва

 • Основи проектування

 • Елеваторна промисловість

 • Борошномельно-круп’яне виробництво

 • Комбікормове виробництво

 • Аспірація і пневмотранспорт

 • Технічне креслення

 • Технологічний контроль виробництва

 • Облік та звітність

 • Основи охорони праці

 • Охорона праці в галузі

 • «Технологічне устаткування галузі»

 •  «Технологія кондитерських виробів»

 • «Процеси і апарати харчових виробництв»

 • «Товарознавство сировини»

 • «Технологія хлібопекарського виробництва   та макаронних виробів»

 • «Технологія харчових концентратів»

 • «Технохімічний контроль галузі»

 • «Інженерна графіка»

 • «Основи проектування»

 • «Промислова санітарія»

 • «Вступ до фаху»

 • «Основи стандартизації та метрології»

 • «Мікробіологія»

 • «Біохімія»

За період навчання в коледжі студенти проходять декілька видів практики: навчальну практику для набуття робочої професії, технологічну, переддипломну. Основні бази практики – це передові підприємства галузі (ТОВ «Дніпромлин», ПрАТ «Дніпропетровський комбінат харчових концентратів», НВФГ «Компанія Маїс», ТОВ «Компанія Грейнфілд, ТОВ «Світанок», ТОВ «Агро-Ком» тощо).

Циклова комісія складається як з досвідчених, так і молодих фахівців:

 

Пархоменко Юлія Миколаївна, голова циклової комісії, викладач, спеціаліст вищої категорії;

 

 

hxLN1x1zZqMБузіян Наталія Георгіївна, заступник директора з навчальної роботи, спеціаліст вищої категорії, педагогічне звання – викладач-методист;

 

 

Харитонова Лариса Євгенівна, викладач, спеціаліст вищої категорії, педагогічне звання – викладач-методист;

 

 

 

Науменко Олена Вікторівна, викладач, спеціаліст вищої категорії, педагогічне звання – викладач-методист;

 

 

 

Ковальова Оксана Олександрівна, викладач, спеціаліст другої категорії;

 

 

 

Стеценко Стеценко Алла Віталіївна, викладач, спеціаліст ІІ категорії;

 

 

Нещадим Нещадим Олена Олександрівна

 Ярошенко Аліна Віталіївна, лаборант.

Протягом навчального року працює три гуртка: «Елеваторник» (керівник Науменко О.В.), «Переробник» (керівник Пархоменко Ю.М.), «Товарознавець» (керівник Стеценко А.В.). Студенти беруть участь у проведенні науково-практичних конференцій, готують реферати, випускаються стінні газети, де розміщуються матеріали про новинки науки і техніки. Керівники гуртків намагаються зацікавити  студентів науково-дослідницькою діяльністю.

Серед значної кількості заходів, що дозволяють студенту на заняттях та в позааудиторний час заглибитись в особливості спеціальності, досить ефективним є проведення тижня циклової комісії. Викладачі демонструють свої методичні напрацювання, проводять відкриті заняття, зустрічі з випускниками минулих років тощо.

Широко практикується проведення екскурсій для студентів на сучасні підприємства галузі, що глибоко зацікавлює і викликає у них впевненість у правильності вибору спеціальності.

Матеріальна база комісії складається з 6 кабінетів для проведення лекційних та практичних занять, 2 лабораторій з оцінки якості зерна та готової продукції, машинної зали з сучасним обладнанням.

Викладачі комісії постійно підвищують свою кваліфікацію, проходячи стажування на кафедрах Дніпровського державного аграрно-економічного університету та підвищення кваліфікації на підприємствах галузі.