customheader

Про коледж

Про коледж
                          .    . .

КЕРІВНИЦТВО

ЦИКЛОВІ КОМІСІЇ

ВИХОВНА РОБОТА

МЕТОДИЧНА РОБОТА

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ДОКУМЕНТИ

 

Технікум був заснований 1930 р. в м. Павлоград Дніпропетровської області. Із Павлограда до м. Дніпропетровськ технікум був переведений у жовтні 1933 року і розміщений у навчальному корпусі ФЗУ «Союзмука», де знаходиться і сьогодні. У 1938 р. навчальний заклад отримав назву «Мукомельно-круп’яний технікум».

1961 рік — наказ Міністерства заготівель України №622 від 22.08.1961р., згідно з яким технікум отримав назву «Дніпропетровський технологічний технікум». Новий етап у розвитку навчального закладу розпочався у 1997 році, коли технікум увійшов до складу навчально-науково-виробничого комплексу «Дніпропетровський державний аграрний університет», отримавши в подальшому більш високий статус коледжу.

2003 рік — наказ Міністерства аграрної політики України №162 від 04.06.2003 р. про створення регіональних структурних підрозділів Дніпропетровського державного аграрного університету. Технологічний технікум став структурним підрозділом ДДАУ і отримав назву «Технологічний технікум Дніпропетровського державного державного аграрного університету».

2004 рік — наказ Міністерства аграрної політики України №230 від 18.06.04р. про перейменування структурних підрозділів ДДАУ, технікум отримав назву «Технологічний коледж Дніпропетровського державного аграрного університету».

Сьогодні коледж досягнув рівня сучасного вищого навчального закладу, має висококваліфікований педагогічний колектив і розвинену навчально-матеріальну базу.

У минулі роки навчальний заклад очолювали директори М.М. Мурзін (1934–1956 рр.), І.К. Дунаєв (1956–1960 рр.), П.В. Тимошевська (1974–1980 рр.), І.К. Цегер (1980–1986 рр.), З.Ю. Владимирова (1986–2004 рр.), Л.В. Бабенко (2004–2005 рр.), а з 2005 року – Авраменко Олександр Іванович.

Заступником директора з навчальної роботи працює з початку 2014-2015 н.р. Бузіян Н.Г.

Майстерно організовує дозвілля студентів методист з виховної роботи Шевцова А.А. Роботою адміністративно-господарчої частини з початку 2014-2015н.р. керує Зінченко Г.І.

На двох відділеннях денної форми навчаються студенти на базі повної загальної середньої освіти та з базовою загальною середньою освітою. Технологічне відділення найчисельніше, його роботу очолює Нещадим О.О. Керівником економічного відділення є Рівна С.А.

Педагогічний склад за кваліфікаційними категоріями:

 • спеціаліст вищої категорії – 21 особа;

 • спеціаліст І категорії – 7 осіб;

 • спеціаліст ІІ категорії – 6 осіб;

 • спеціаліст – 4 особи;

 • викладач-методист – 3 особи;

 • кандидат наук — 4 особи.

Усі педагогічні працівники мають базову вищу освіту, що відповідає профілю навчальних дисциплін, які вони викладають. Педагогічний колектив коледжу вважає основними складовими сучасного навчально-виховного процесу гуманну, демократичну атмосферу в навчальному закладі, реалізацію єдиних педагогічних вимог, обов’язкових для всіх учасників цього процесу, взаємну повагу педагогів та студентів до унікальності кожної людини.

Для підготовки фахівців у коледжі створена матеріальна база, яка відповідає нормативам забезпечення навчального процесу: 5 комп’ютерних класів, які обладнані сучасною технікою, всі комп’ютери підключені до мережі Інтернет, 10 спеціалізованих лабораторій, 19 кабінетів, навчальна бухгалтерія, бібліотека з читальною залою, спортивно-оздоровчий комплекс, гуртожиток на 250 студентських місць, актова зала на 265 місць, їдальня на 120 місць.

Практичне навчання в Технологічному коледжі Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету проводиться відповідно до діючого галузевого стандарту вищої освіти України.

Згідно з навчальним планом і на підставі робочих програм студенти технологічного відділення в процесі навчання проходять:

 • навчальну практику для набуття робочих навичок зі спеціальності;

 • навчальну практику для набуття робочої професії;

 • технологічну;

 • переддипломну.

Для студентів економічного відділення спеціальності «Бухгалтерський облік» передбачено такі види практик:

 • навчальна з фінансового обліку;

 • навчальна з інформаційних систем і технологій в обліку;

 • навчальна з інформатики та комп’ютерної техніки;

 • виробнича практика з фінансового обліку.

 

 

 

.                                        ,

.                                    .                 .

.