customheader

ОП «Бухгалтерський облік»

ОП «Бухгалтерський облік»

БО

Спеціальність «Облік і оподаткування»

Коротка характеристика спеціальності

Галузь знань

07 «Управління і адміністрування»

Код та назва спеціальності

071  «Облік і оподаткування»

Освітньо-кваліфікаційний рівень 

молодший спеціаліст

Рівень акредитації

І

Термін навчання: база  9 класів

2 роки 10 місяців

                                 база 11 класів

1 роки 10 місяців

Форма навчання

денна, заочна

 
Загальні відомості про спеціальність:

У світі  бухгалтерський облік і аудит називають «мовою бізнесу». Бухгалтер – одна з небагатьох професій, що затребувана у всіх без винятку сферах підприємницької діяльності та галузях економіки.  Пріоритетність бухгалтерської професії визначається зараз інтересами держави і потребами власника, причому вимоги до бухгалтера  постійно підвищуються. Розвиток професії бухгалтера йде шляхом підвищення його інтелектуального та освітнього рівня. Питання професіоналізму в будь-якій сфері діяльності — це питання якості роботи. В умовах ринку професіоналізм в роботі є головним критерієм, що визначає корисність кожного працівника, його цінність для підприємства.

Що вимагає сьогодні роботодавець від бухгалтера? Досвід в конкретній сфері діяльності, добре володіння однією з комп’ютерних бухгалтерських програм, знання податкового законодавства, вміння мінімізувати базу оподаткування.

Профор.відео ЦК обл-ек

Безымянный2
Молодший спеціаліст з бухгалтерського обліку,
керуючись нормативними актами, вміє складати, приймати й обробляти бухгалтерські документи, вести синтетичний і аналітичний облік господарських операцій,  складати фінансову звітність, володіти комп’ютерними бухгалтерськими програмами. Виконувати облікову, фінансову, економічну, організаційну, інноваційну,  технічно-інформаційну і аналітичну функції.

 

Навч

 

bo3Випускник коледжу може займати первинні посади бухгалтера, помічника бухгалтера, ревізора, касира, обліковця, інспектора по інвентаризації, інспектора-ревізора  на підприємствах,  в організаціях та установах усіх типів і форм власності, в органах державної влади та самоврядування.

Після закінчення коледжу випускники можуть продовжувати навчання у ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації з другого або з третього курсу (за скороченим терміном навчання) для отримання кваліфікації  бакалавр, спеціаліст, магістр.

Навч.пр.2

Висока професійна компетентність молодшого спеціаліста із спеціальності  «Облік та оподаткування»  забезпечується його ґрунтовною теоретичною підготовкою і практичними навичками для активної творчої, професійної та соціальної діяльності.

Технологічний коледж ДДАЕУ готує фахівців, які знайдуть своє місце на будь-якому з підприємств України!

Обирайте сучасну, перспективну, а головне — актуальну на сьогодні спеціальність — «Облік та оподаткування»!!!