customheader

Інформація від МОН

Інформація від МОН

1garyacha-liniya-vstup 7-molodshiy-spetsialist-kopiya 8-molodshiy-spetsialist-povna 88-dodatkovi-bali 88-koefitsienti-21062018 zayavi2 zayav-na-bakalavra2

 

КОНС ТЛФ МОН