customheader

Ліцензування

Ліцензування

⇒Нова редакція положення

 

⇒Ліцензовний обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у коледжі

 

⇒Відомості про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення, наявність вакантних місць

 

⇒Умови доступності закладу для навчання осіб з особливими потребами

 

⇒Відомовсті про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення

 

⇒Відомості про навчально-методичне та інформаційне забезпечення освітньої діяльності