customheader

Ліцензування

Ліцензування

⇒Ліцензовний обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у Технологічному коледжі ДДАЕУ

⇒Умови доступності в Технологічному коледжі ДДАЕУ для навчання осіб з особливими освітніми потребами

⇒Відомості про навчально-методичне та інформаційне забезпечення освітньої діяльності за певним рівнем повної загальної середньої освіти, необхідного для виконання державного стандарту освіти відповідного рівня 

⇒Відомості про навчально-методичне (програмне) забезпечення освітньої діяльності   Таблиця 1

⇒Відомості про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності за певним рівнем повної загальної середньої освіти  Додаток24

⇒ Таблиця 3 Забезпечення підручниками Додаток 25

⇒Відомості про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення 

⇒Відомості про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення  Таблиця 1

⇒Інформація про якісний cклад пед.працівників

Герб-новый

⇒Нова редакція положення