customheader

Спеціальності

Спеціальності

Підготовка фахівців проводиться на денній та заочній формі навчання за трьома спеціальностями: